Albert Teen
powered by
Albert logo
Vad resultaten från PISA 2022 kan lära oss om tonåringars lärande

Vad resultaten från PISA 2022 kan lära oss om tonåringars lärande

David PetersonGrowth & Product manager
December 8, 20233 min läsning

Vad resultaten från PISA 2022 kan lära oss om tonåringars lärande

Tänk dig det här: Det är en typisk vardagskväll i ert hem. Middagen är uppäten, och din tonåring har precis öppnat sin mattebok. Ansiktsuttrycket är en blandning av förvirring och mild förtvivlan. "Varför behöver jag ens veta det här?" muttras det. Låter det bekant? Du är inte ensam – fler föräldrar känner igen sig!

Vad är PISA 2002 rapporten för något?

För alla som inte är bekanta är PISA-studien en världsomspännande studie som försöker utvärdera och jämföra utbildningssystem i olika länder genom att mäta 15-åriga elevers prestationer i matematik, naturvetenskap och läsning. Studien genomförs vart tredje år, med fokus på ett visst ämne, och fokus för 2022 var matematik.

PISA 2022 om självstyrt lärande

Men vad händer om det finns en hemlig ingrediens för att förvandla dessa frustrerande matematikögonblick till något positivt? PISA-rapporten 2022 visar att om tonåringar får större möjlighet och stöd att styra sin egen inlärningsresa, speciellt i ämnen som matematik, så leder det till ökad förståelse och ett mer effektivt lärande. Denna metod kallas för självstyrt lärande. 

Tonåring & Självstyrt lärande - att vara kartritare och utforskare samtidigt

Vad är självstyrt lärande egentligen?

Föreställ dig att din tonåring ger sig ut på en skattjakt där de är både kartritare och utforskare. Det är självstyrt lärande i ett nötskal. Det handlar om att sätta upp mål, hitta resurser och bedöma sina egna framsteg i sitt lärande. Att utvecklas i självstyrt lärande innebär alltså att hitta sina egna kunskapsluckor och metoder för att fylla dessa.

Insikt från PISA 2022: Kombinera teknisk färdighet med eget ansvar 

De senaste resultaten från PISA 2022 uppmärksammar en intressant trend. Medan dagens tonåringar är mer bekväma än någonsin med att använda digitala resurser är de inte lika vana vid att ta ansvar för sitt eget lärande. Detta ger föräldrar en unik möjlighet att coacha sina tonåringar mot att kombinera sin tekniska färdighet med en självstyrd inlärningsförmåga.

Tonåring som pluggar tillsammans med digitalt verktyg

Att balansera digitalt och icke-digitalt lärande 

Tänk på teknik som en krydda i inlärnings-receptet; det handlar om att hitta rätt mängd. Resultaten från PISA 2022 tyder på att en måttlig användning av digitala enheter i skolan kan leda till bättre läranderesultat. Det gäller alltså att hitta en "lagom"-nivå; inte för mycket skärmtid, men inte heller utesluta användandet. 

Matematikappars roll för att förbättra självstyrt lärande

Låt oss zooma in på matematikappar och deras roll i detta självstyrda läroäventyr. Se dessa appar som kompasserna och verktygen i din tonårings pedagogiska verktygslåda. Dessa appar handlar inte bara om att träna på till exempel ekvationer eller geometri, de är dörrar till en värld där din tonåring kan styra sin egen läroresa.

Med funktioner som kapitelframsteg, interaktiva utmaningar och direkt feedback är matematikappar som personliga coacher som anpassar sig till din tonårings unika inlärningstakt och stil. De uppmuntrar till självarbete och låter din tonåring själv bestämma takten i sitt lärande, för att till exempel spendera extra tid på knepigare koncept eller rusa fram genom enkla delkapitel. Troféer och medaljer hjälper också tonåringarna att bedöma sin kunskap. 

En matteapp blir alltså en plattform där tonåringar kan öva på självstyrt lärande i en strukturerad men flexibel miljö. Den erbjuder resurser och vägledning, men i slutändan är det upp till din tonåring att ge sig ut på sin matematiska resa – en “swipe” i taget.

Albert Teen - den bästa matteappen för självstyrt lärande

Albert Teen - Den bästa matematikappen för självstyrt lärande

Albert Teen har använts av över 100 000 elever, har cirka 4 000 övningar enligt läroplanen och innehåller mer än 200 animerade videolektioner. Appen är perfekt lämpad för självstyrt lärande då den låter eleverna öva i sin egen takt, med fokus på områden som de tycker är utmanande eller spännande. Oavsett om det handlar om att fräscha upp minnet, sträva efter ett högre betyg eller få lite extra repetition inför ett nationellt prov, så är Albert Teen utrustad med användbara tips och ledtrådar. Den har även ett motiverande system av medaljer och troféer för att öka självförtroendet och engagemanget. Appens flexibilitet, tillsammans med dess anpassning till skolans läroplan, gör den till en perfekt pluggkompis.

Ladda ner och prova själv!